गाईभैँसीमा लाग्ने लम्पी स्किन डिजिज सम्बन्धी धुनिवेशी नगरपालिकाको सुचना

Read More

जग्गा वर्गीकरण गर्न परामर्शदाताहरु सूचीकृत सम्वन्धी धुनिवेशी नगरपालिकाको सूचना

Read More

व्यक्तिगत घटनादर्ता सप्ताह सम्बन्धी धुनिवेशी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना

व्यक्तिगत घटनादर्ता सप्ताह सम्बन्धी धुनिवेशी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना

Read More

सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेबिज खोप कार्यक्रम सञ्‍चालन हुने सम्बन्धी गजुरी गाँउपालिकाको सूचना

Read More