नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचना अभिलेखिकरणका लागि ३५ दिने सूचनामा धुनिबेशीको संशोधन !

मिति २०७९/08/09 गते प्रकाशित नगरपालिका स्थापना पूर्व र पश्‍चात नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचना अभिलेखिकरण गर्नको लागि ३५ दिने सूचनामा संशोधन।

संम्बन्धित समचार

Leave a Reply